menu Polskie Towarzystwo chorób cywilizacyjnych
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
mail
Polskie Towarzystwo chorób cywilizacyjnych

W ostatnim czasie, z powodu pandemii COVID-19 szczególna uwaga kierowana jest w stronę czynników mogących potencjalnie zwiększać ryzyko zarażenia lub pogarszać przebieg choroby. Pojawiły się między innymi domniemania mówiące o zwiększonym ryzyku zakażania SARS-CoV 2 u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEi). Łączone było to z wykorzystywaniem przez wirus cząsteczki ACE2, której ekspresja na powierzchniach komórki miała być zwiększana przez ACEi.

Należy jednak podkreślić, że wszystkie towarzystwa naukowe, które do tej pory zabrały głos w sprawie (lista na poniższej rycinie), a także Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, jednoznacznie opowiadają się za utrzymaniem terapii ACEi u wszystkich leczonych dotychczas pacjentów, nie wskazując równocześnie na preferencję sartanów nad ACEi.